Demir/Çelik

KAMARA TİP FIRINLAR

En küçük parçalarınızdan, en büyük parçalarınıza kadar, müşterilerimize özel olarak tasarlanan kamara tipi ısıl işlem fırınlarıdır.
 
AMS-2750 ve CQI-9 gibi yüksek kabiliyet gerektiren standartlara uygun tasarlanabilmekte ve çalışabilmektedir. Yükleme/ Boşaltma açısından kullanışlı ve enerji verimliliğine sahiptir.
 
Ayrıca, sirkülasyon sistemi sayesinde düşük sıcaklıklarda da malzemeler homojen olarak ısıtılabilmektedir.
 
Özel proseslerinize uygun çözümleriniz için uzman satış ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.
 
ISIL İŞLEM FIRINLAR
Demir ve Çelik sektöründe standart fırınların yanı sıra malzeme ve prosesleriniz için talebe özel dizayn edilmiş ısıl işlem hatları için Atmosfer Kontrollü Isıl İşlem Fırınları, Araba veya Sabit Tabanlı Isıl İşlem Fırınları, Kuyu Tipi Isıl İşlem Fırınları vb. üretimleri gerçekleştirmekteyiz.
 
Özel proseslerinize uygun çözümleriniz için uzman satış ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.
 
TEL BANT KONVEYÖRLÜ FIRINLAR
Tel Bant Konveyörlü Fırınlar, yüksek sıcaklık uygulamalarında kullanılan fırınlardır ve koruyucu atmosfer altında brazing işlemi ve hassas yüzey kalitesi istenen işlemler için özelleştirilmiş fırınlardır.
 
Düşük sıcaklık uygulamalarında ise gerilim giderme, temperleme ve kürleme proseslerini yerine getirmektedir. Özel yazılımlar ile her parçaya özel reçete ve tam otomatik proses uygulamaları yapılmaktadır. Müşterilerimizin işlem yapacağı parçalara özel olarak dizayn edilmiş fırınlarımız AMS-2750 ve CQI-9 gibi yüksek kabiliyet gerektiren standartlara uygun tasarlanmakta ve çalışmaktadır.
 
Özel proseslerinize uygun çözümleriniz için uzman satış ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.
 
BOYA KÜRLEME FIRINLARI
Demir ve Çelik sektöründe standart fırınların yanı sıra malzeme ve prosesleriniz için talebe özel dizayn edilmiş ısıl işlem hatları üretimleri gerçekleştirmekteyiz.
 
Özel proseslerinize uygun çözümleriniz için uzman satış ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.
 
TAVLAMA FIRINI
Tavlama işlemi, malzemenin belli bir sıcaklığa çıkarılması, o sıcaklığın belli bir süre muhafaza edilmesi ve kontrollü şekilde soğutulması sonucunda, malzemenin mukavemetinin ve sertliğinin arttırılması yoluyla fiziksel özelliklerinin iyileştirilmesidir.
 
Tavlama sonrasında malzeme yapısındaki düzensizliklerin giderilmesi ve geriliminin alınması için Meneviş işlemi uygulanır.
 
Tavlama işlemi sırasında malzeme yüzeyinde oksidasyon oluşabilir. Bu oksidasyon izin verilen sınırlar dahilinde değil ise azot gazı ya da endotermik gaz kullanılarak oksijensiz ortamda diğer bir değişle “Kontrollü Atmosfer” ortamında tavlama işlemi gerçekleştirilir.
 
Firmamız tarafından tavlama fırınları gaz ve fuel-oil ile çalışan yürüyen tabanlı veya itici tip tav fırınları tasarım, imalat ve montajı yapılmaktadır ve bunlara bağlı kütük, itici, kütük çıkarıcı, beck ve diğer bütün ekipmanların imalatı yapılmaktadır.
 
MENEVİŞLEME FIRINI
Menevişleme, düşük sıcaklıklarda (A1’in altında), nötür sertleştirme, çift sertleştirme, gaz sementasyon, karbonitrasyon ya da indüksiyon sertleştirme işlemlerinden sonra, istenilen sertlik/tokluk seviyesini yakalamak için yapılan bir ısıl işlemdir.
 
Günümüz koşullarında çevre ve insan sağlığına duyarlı, sertleştirme ve menevişleme, gerilim giderme, yumuşatma işlemlerinin tek fırında yapılmasına olanak veren fırınlardır. Bu fırınların bazı özellikleri aşağıda belirtilmiştir.
 
- İşçilik ve sarfiyat maliyetlerinin çok düşük olması
- Isıl işlem sonrasında yüzey temizliği gerektirmeyen parlak yüzeyler
- Homojen ısıtma ve soğutma sayesinde distorsiyonun ( çarpılma) en aza indirilmesi
- Bilgisayar kontrolünde proses yönetimi ve geçmiş ısıl işlem kayıtlarının tutulması
- Çalışma ortamında kirlilik yaratmaması
 
Özel proseslerinize uygun çözümleriniz için uzman satış ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.
 
KUPOL OCAK
Kupol ocağı ya da kupol fırını olarak da bilinir, dökme demirin, döküm ya da başka fırınlara beslenmesi amacıyla eritilmesinde kullanılan dikey gövdeli, silindir biçimli fırın.
 
Yüksek fırına benzeyen kupollerin, içi tuğlamsılarla örülmüş çelik gövdesi 6-11 m yüksekliğindedir ve dört çelik ayakla dökme demirden bir taban levhası üzerine oturtulmuştur.
 
Fırının altında, açılır kapanır iki kapak vardır; kapaklar, merkezî bir payandayla kapalı konumda tutulur. Kapaklar kapatıldıktan sonra fırının tabanına kalıp kumu boşaltılır ve kum dövülerek sıkıştırılır.
 
Kum tabanın üzerinde kok yatağı ile kireçtaşı metal eriyiği yer alır. Fırının metal, kireçtaşı ve kok yükleri, kok yatağının üzerine birbirini izleyen ardışık sıralar halinde yüklenir.
 
Fırına hava, gövdenin alt bölümünde, gövdeyi çevreleyen bir dizi tüyerden üflenir.